Tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Joen Isännöintikeidas Oy, y-tunnus: 3109566-3, Kirkkokatu 32 B 27, 80100 Joensuu 

Kari Kononen Puhelin: 050 543 0995, Kotisivut: joenisannointikeidas.fi 

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Viljo Nevalainen, 044 973 1807, Niskantie 19 II krs, 81200 Eno

viljo.nevalainen@joenisannointikeidas.fi

REKISTERIN NIMI

Joen Isännöintikeidas, asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on ylläpitää Joen Isännöintikeitaan asiakasrekisteriä, asiakkaiden tekemiä ilmoituksia ja tilauksia sekä asiakassuhteen hoitaminen, laskutustietojen keräys ja arkistointiasiat. Rekisteritietoja käytetään vain henkilötietolain sallimalla ja edellyttämällä tavalla. Tietoja voidaan käyttää Joen Isännöintikeitaan mainonnassa ja markkinoinnissa. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Isännöintikeitaan rekisterin tietosisältöä ovat: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Tiedot perustuvat asiakkaiden tilaamiin ja ilmoittamiin asioihin kuten isännöitsijätodistukseen, kulutustietojen ilmoittamiseen, tarjouspyyntöön ja muutostyöilmoitukseen.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan yhtiömme osakkailta ja asukkailta itseltään ja niitä voidaan päivittää viranomaislähteistä ja muilta palveluntarjoajilta. Tällä varmistamme rekistereissä olevan tiedon ajantasaisuuden. 

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET ja tietojen siirto eu:n ulkopuolelle 

Isännöintiyritys ei luovuteta tai siirrä Joen Isännöintikeitaan tai isännöimiensä asiakkaiden tietoja ulkopuolisille tahoille tai EU:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Isännöintiyritys varmistaa, että henkilötietoja käsittelevät vain henkilöt, joilla on oikeus niitä käsitellä. Tietoja luovutetaan vain henkilöille, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta. 

Isännöintiyritys toteuttaa henkilötietojen käsittelyssä tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, kuten ohjeistaa henkilöstönsä ja huolehtii käyttämiensä järjestelmien tietoturvasta.

TIETOJEN SÄILYTYS

Rekisterissä olevia tietoja säilytetään toistaiseksi. Asiakkaalla on oikeus pyytää omien tietojensa poistamista.

TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Asiakas voi pyytää omat tietonsa nähtäväksi ottamalla kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjään: Osoitetiedot kohdassa Rekisterinpitäjä.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Asiakkaalla on oikeus vaatia rekisteriin tallennetun tiedon korjaamista tai poistamista. Pyyntö tulee lähettää kirjallisena. osoitetiedot kohdassa Rekisterinpitäjä.

YHTEYSTIEDOT

Joen Isännöintikeidas Oy
Y-tunnus: 3109566-3
www.joenisannointikeidas.fi

Joensuu

Kirkkokatu 32 b 27
80100 Joensuu
puh: 050 543 0995
toimisto[at]joenisannointikeidas.fi

Eno 

Niskantie 19 II. kerros
81200 Eno
puh: 050 543 0995
toimisto[at]joenisannointikeidas.fi

YHTEYSTIEDOT

Minna Nissinen aloitti työt meillä 3.4.2023 kiinteistösihteerinä.

Joen Isännöintikeidas Oy palkittiin 29.11.2021 Joensuun kaupungin työllisyyspalveluiden Luotsi -palkinnolla.

Hannu Parviainen on nimitetty uudeksi isännöitsijäksi 15.6.2023 alkaen.

Joa Lepikkö on nimitetty uudeksi isännöitsijäksi 23.10.2023 alkaen

Olemme muuttaneet
Uusi osoitteemme on Kirkkokatu 32 b 27, 80100 Joensuu